Nyheter

 • Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

  Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

 • Långvarig hållbarhet

  Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

 • Investera med kunden i focus

  Nynas har sedan 2014 ett laboratorium på universitet i Antwerpen. I januari utökades utrustningen med en ny avancerad rheometer. Det gör det möjligt att utföra alla standardreologiska tester i ett temperaturintervall från -30 °C till 200 °C. Dessutom har den nya rheometern ett extra högt vridmoment, vilket innebär att den kan utöva hög belastning på provet.

 • Slussenbron i guldläge

  I ett beläggningssystem för en ny bro ingår både asfalt och tätskikt. Det ställer stora krav på kvalitetsmedvetande och förmågan att samordna olika teknikslag.

 • Diskussionen: E&E Congress 2021

  Tre ledande branschföreträdare berättar om sina förväntningar inför E&E Congress, som i år hålls digitalt för första gången.

 • Vägen till ny mobilitet

  En internationell benchmarkingstudie lyfter fram vägbranschens roll i omvandlingen av väginfrastrukturen och utvecklingen mot ny mobilitet.

 • Minimera risken för överkokning

  När vatten kommer i kontakt med het bitumen sker en kraftig reaktion. Det beror på att vattnet förångas och expanderar när det värms till den temperatur som bitumenet har.

 • Porsgrunn, Norge

  Den norska industrikoncernen Yara International blir först i världen med att använda ett helt elektriskt containerfartyg i kommersiell drift. För att möjliggöra övergången från transporter på land till sjöss byggs en ny kajanläggning.

 • Stopp och full fart framåt

  Den 27 november 2020, efter 46 dagar och 8 000 aktiviteter utan vare sig olyckor eller någon personal som smittats av Covid-19, avslutades ett underhållsstopp på Nynas raffinaderi i Harburg.

 • Vägunderhåll, Finland

  Det finska vägnätet har en sammanlagd längd på 454 000 km. Den statliga delen – 78 000 km – består av riks- och stamvägar, motorvägar samt region och förbindelsevägar. Under 2019 fick cirka 1 800 km av det statliga vägnätet ny asfaltbeläggning.