Nyheter

2021-12-03 11:17

30 år i Tallinn

I tre decennier har Nynas bidragit med ökad förståelse för bitumenkvalitet och stöttat utvecklingen av den estniska infrastrukturen.

Nynas etablerade sig i Estland just innan landets befrielse från Sovjetunionen 1991. Från en blygsam försäljning de första åren ökade volymerna rejält efter millennieskiftet. Den snabba tillväxten gjorde det möjligt att investera i ökad lagringskapacitet, bland annat Baltikums största bitumentank, och fler utlastningsplatser. Dessutom gjordes investeringar i nya anläggningar för tillverkning av emulsioner och polymermodifierad bitumen (PMB).

– Genom åren har vi med Nynas samlade kunskap i ryggen bidragit till ökad förståelse för bitumenkvalitet och därmed stöttat utvecklingen av den estniska infrastrukturen. Och vi har också varit aktiva på den lettiska och litauiska marknaden, säger Indrek Trepp, Country Sales Manager.

Resultatet är att vägnätet i regionen successivt har förbättrats både kvalitets och säkerhetsmässigt.

– Numera har vi en modern och välutrustad vägbransch med tydliga mål inför framtiden. Nynas fokus är att fortsätta stötta branschen genom att leverera bitumenprodukter av hög kvalitet med motsvarande höga standard när det gäller leveranssäkerhet.

Det fanns med andra ord en hel del att fira när Nynas personal samlades i Tallinn den 13 augusti för att fira 30 år i Estland.

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet