Säkerhet

Säkerheten kommer först i vår bransch och vi vill hålla alla våra kunder informerade, både på lednings - och operativ nivå, genom att dela med oss av den senaste informationen vad gäller säkerhet och praktisk vägledning vid hantering av bitumen. Säkerhet är ingen tillfällighet. Observera, tänk och agera!


Säkerheten kommer först i vår bransch och vi vill hålla alla våra kunder informerade, både på lednings - och operativ nivå, genom att dela med oss av den senaste informationen vad gäller säkerhet och praktisk vägledning vid hantering av bitumen.

Nynas Leveransguide 2019

 

Förarprov

För att öka kunskapen kring säkerheten kring våra bitumenprodukter har vi tagit fram ett prov om detta. Länk till förarprovet. 

Säkerhetsnyheter

 • 2020-10-26 09:57

  En övergripande målsättning för Nynas är att minimera produkternas påverkan på hälsa, säkerhet och miljö. En nyckelroll i det arbetet har Product HSE.

 • 2020-05-15 11:18

  ”Kom hem säkert” var temat när AggregateIndustries arrangerade en säkerhetsdag.

 • 2019-10-11 15:37

  I takt med att trafiken ökar krävs ytterligare ansträngningar för att förbättra vägarbetarnas säkerhet.

 • 2019-03-29 10:48

  Bitumen hanteras vid hög temperatur. Det finns många viktiga försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att minimera risken för brännskador.

 • 2018-11-16 14:37

  Bitumen levereras varm och därför behövs noggranna rutiner för att minimera risken för till exempel brännskador. Säkerhet är något som transportföretaget Kördel ständigt har i fokus.

NYNAS BITUMEN SÄKERHETSDATABLAD

Säkerhetsdatabladet 

Säkerhetsdatabladet (SDS) är den viktigaste kanalen för kommunikation nedåt i distributionskedjan om REACH-relaterad information. Dessa dokument är mycket lättbegripliga och innehåller vägledande information om säker användning såsom: klassificering och märkning, första hjälpen, lagring och hantering, exponeringskontroll, transportklassificering osv.

Säkerhetsdatabladen för Nynas bitumen-produkter finns att ladda ner under Produkter. Gå till Produkter