Nynas specialister föreläser på KTH

Nynas har av tradition ett nära samarbete med universitet och högskolor. Ett belysande exempel är den föreläsning om petroleumindustrin som hålls för studenter på KTH.

Täta kontakter och gemensamma projekt med den akademiska världen gör att Nynas medarbetare håller sig uppdaterade om vad som händer i forskningens framkant. Samarbetet är också ett viktigt inslag för att få studenter intresserade av Nynas verksamhet.

Inom ramen för kemiingenjörsutbildningen på KTH i Stockholm ingår en tre timmar lång föreläsning som behandlar svensk petroleumindustri och dess historia. Tidigare har föreläsningen hållits av Lars J. Pettersson, som är professor i kemiteknik med inriktning på industriell katalys och miljökatalys.

– När Lars gick i pension kontaktades Nynas med en förfrågan om vi hade möjlighet att ta över presentationen efter Lars, säger Senior Staff Engineer Thomas Fox.

Tillsammans med raffinaderichef Peter Eriksson och Jacob Venuti Björkman, Specialist Process Technology, började Thomas fundera på hur man skulle kunna lägga upp en framtida presentation för studenterna på kemiteknikprogrammet.

Det hela mynnade ut i att Thomas och Jacob hade en mycket uppskattad föreläsning för kemistudenterna för ett par år sedan. Även förra året höll de samma presentation, och nu under 2024 vill KTH att de båda ska återkomma även en tredje gång.

– Det är viktigt för Nynas att ha en nära relation till KTH för att både kunna erbjuda tjänster för industridoktorander och utveckla samarbeten kring framtida forskningsprojekt, sammanfattar Thomas.

Brains of Nynas: Sibala Libish Kumar

Sibala Libish Kumar har lång branscherfarenhet av kundinriktat arbete. Som Customer Service Specialist i Nynas har hon en nyckelposition för att den pågående digitaliseringen överensstämmer med företagets målsättningar. Här får du veta mer om vad Sibala har i tankarna.

Forskningssamarbeten i fokus – internationellt erkännande av Nynas varumärke

Komplexa forskningsprojekt med industrin, forskningsinstitut och universitet bidrar i hög grad till kunskapsuppbyggnaden, inte bara för framtida produktutveckling utan också för att identifiera fördelarna med våra produkter och deras prestanda när de används. Samtidigt bidrar de till den höga nivån av specialistkunskap som finns i Nynas.

Nynas och Stena Recycling för in den cirkulära ekonomin i den elektriska industrin

Nynas och Stena Recycling har offentliggjort ett strategiskt partnerskap som kombinerar Nynas världsledande raffineringsteknik och marknadsledande cirkulära transformatorolja med Stenas breda insamlingsnätverk och moderna återvinningstjänster.