Brains of Nynas: Sibala Libish Kumar

Sibala Libish Kumar har lång branscherfarenhet av kundinriktat arbete. Som Customer Service Specialist i Nynas har hon en nyckelposition för att den pågående digitaliseringen överensstämmer med företagets målsättningar. Här får du veta mer om vad Sibala har i tankarna.

Sibala Libish Kumar

Customer Service Specialist - Global Systems and Project Lead

Med en master i kemi från Bharathiar University i södra Indien i bagaget har Sibala Libish Kumar arbetat i olika kundinriktade roller sedan 2007. Hon kom till Nynas 2012 från en anställning inom Alfa Lavals säljorganisation i Mellanöstern. I Nynas har hon varit knuten till customer service-funktionen och har för närvarande titeln "Customer Service Specialist - Global Systems and Project Lead". I Sibalas ansvarsområde ingår att säkerställa att kundtjänstteamet håller sig informerad om alla processer samt att den pågående digitaliseringen överensstämmer med företagets målsättningar.  

26% Kundupplevelse

Efter att ha arbetat inom kundservice i över 10 år vet jag hur viktigt det är att bygga förtroende med våra kunder. Framgången för Nynas, liksom för alla företag, bygger på en nöjd kundbas och vilka erfarenheter de har av oss. Min strävan är att verkligen lära känna och förstå deras behov och krav.

22% Lagarbete

Med tanke på min roll i vårt globala kundserviceteam är jag engagerad i att säkerställa att vi verkligen fungerar som ett team och förblir fokuserade på vårt mål att uppnå kundnöjdhet. Utan ett nära samarbete är det inte möjligt att nå framgång. Min uppgift är att guida och ge vårt kundserviceteam de senaste uppdateringarna, samtidigt som jag främjar samarbete med alla övriga intressenter.

15% Teknologi och innovation

Digitalisering har blivit ett modeord för organisationer över hela världen. På Nynas har vi påbörjat en resa där ambitionen är att implementera de senaste teknologierna för att förbättra effektiviteten i våra processer. För att navigera genom den omvandlingen måste vi använda de senaste tekniska verktygen på bästa sätt. Redan nu visar detta tillvägagångssätt sig vara fördelaktigt för att förbättra såväl våra processer som kundupplevelsen.

22% Samarbete

Att främja ett bättre samarbete med både interna och externa intressenter – som depåer, logistikpartners och andra leverantörer – är en integrerad del av vår ständiga strävan att förbättra kundservicefunktionen. Vi försöker bygga en kultur av öppenhet och samarbete genom alla våra partnerskap. Utbyte av information i realtid stärker samarbetet bland våra intressenter, och det är utan tvekan så att digitaliseringen är en nyckelfaktor för att lyckas.

15% Familj och vänner

Som expat från Indien, nu boende i Dubai, tycker jag om att tillbringa tid med familj och vänner. Att koppla av med nära och kära gör mig redo för de utmaningar som ligger framför mig. Jag gillar badminton och olika lagsporter och har även utvecklat en beroende av att lösa Rubiks kub och pussel. Som matälskare tycker jag om att experimentera med nya recept i köket. Utmaningen ligger i att hitta en balans mellan arbete, familj och egentid.

Forskningssamarbeten i fokus – internationellt erkännande av Nynas varumärke

Komplexa forskningsprojekt med industrin, forskningsinstitut och universitet bidrar i hög grad till kunskapsuppbyggnaden, inte bara för framtida produktutveckling utan också för att identifiera fördelarna med våra produkter och deras prestanda när de används. Samtidigt bidrar de till den höga nivån av specialistkunskap som finns i Nynas.

Nynas och Stena Recycling för in den cirkulära ekonomin i den elektriska industrin

Nynas och Stena Recycling har offentliggjort ett strategiskt partnerskap som kombinerar Nynas världsledande raffineringsteknik och marknadsledande cirkulära transformatorolja med Stenas breda insamlingsnätverk och moderna återvinningstjänster.

För en hållbar utveckling

Nynas utvecklar och tillverkar produkter som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle.