Ett nytt Nynas tar form - fokus på huvudmarknaderna i Europa för Naphthenics

Världen förändras i snabb takt och Nynas gör nu strategiska förändringar för att stärka sin konkurrenskraft på kärnmarknaderna. Nynas skapar en affärsverksamhet med inriktning på den europeiska marknaden för nafteniska specialoljor och bitumen. Med förbättrad effektivitet kan Nynas ge en mer konkurrenskraftig kundupplevelse. Vidare kommer Nynas fokusera på fyra hållbarhetsområden: hållbara produkter, miljö och klimatförändringar, hälsa och säkerhet samt människor och samhälle.

I linje med Nynas strategiska beslut kommer Naphthenics-verksamheten att fokusera på en mindre, mer lönsam, kärnverksamhet samt utveckla sitt hållbara erbjudande.

Nynas koncentrerar sin försäljning och marknadsföring för utvalda kunder, som inkluderar Europa, Indien, Mellanöstern, Sydafrika och Turkiet. Nynas fortsätter att leverera produkter av högsta kvalitet, kundservice och support, för att leverera värde för sina kunder.

”Vi skapar nu en mer fokuserad och effektiv verksamhet samtidigt som vi behåller vårt innovativa ledarskap inom branschen. Jag är övertygad om att ett mer fokuserat företag kommer att ge oss kapacitet att investera i det som är viktigast för Nynas och kundernas framtid på våra kärnmarknader”, säger Simon Day, Vice President Nynas Naphthenics.

Som ett resultat av detta beslut har Nynas informerat sina kunder i Amerika samt Asien och Stillahavsområdet om minskad direktförsäljning med inriktning på utvalda marknader och produktsegment. Nynas arbetar nu med de berörda kunderna för en smidig övergång. I Asien och Stillahavsregionen kommer Nynas att centralisera och skapa en mer effektiv verksamhet utifrån kontoret i Singapore. I Amerika minskar Nynas direktförsäljningen till en mer strömlinjeformad verksamhet baserad i Argentina.

”Nynas är fortfarande den främsta producenten av nafteniska specialoljor i Europa och vi avser att behålla den positionen som vi har inom flera marknadssegment. Med den nuvarande transformationen blir Nynas ett starkare och mer fokuserat företag, bättre lämpad för att tackla det nya affärsläget”, avslutar Simon Day.

De strategiska förändringarna innebär att Nynas ritas om, och vi kommer att hålla våra kunder och andra intressenter uppdaterade om framstegen.

Vd-byte i Nynas

Nynas vd och koncernchef Bo Askvik har meddelat styrelsen att han har beslutat att lämna sin tjänst efter 8 år i bolaget. Styrelsen har utsett Stein Ivar Bye till tillförordnad vd.

Nynas stoppar inköp av råvaror av ryskt ursprung

Nynas har beslutat att stoppa inköp av råvaror av ryskt ursprung. Även försäljningen till kunder i Ryssland och Belarus har stoppats.