Att studera olja utan särskild anledning

Råolja har många anmärkningsvärda egenskaper. Tack vare dessa egenskaper kan vi använda olja inte bara i våra viktigaste transportbränslen – på land, till sjöss och i luften – utan också som en betydelsefull beståndsdel i nästan allt omkring oss.

Vägar, tak, rör, däck, gummi, golv, färg och tidningar är bara några av de tusentals vardagsföremål som innehåller åtminstone lite olja. På Nynas har vi en avdelning som bara sysslar med att studera olja. Per Redelius, som leder grundforskningen på Nynas, säger: "Ännu efter flera hundra år vet vi relativt lite om olja. Det vi gör i laboratoriet är att ta reda på mer om denna fantastiska resurs och hur vi kan utnyttja den fullt ut."

Varsågod att fortsätta...

Om du vill ha mer information om vår grundforskning och oljans verkliga potential ska du prata med Nynas communications. Lämpliga bilder finns i vår bildbank.

Image bank

Bildbank

Följande är avsett för media som kan ladda ned och använda bilderna för publicering i olika kanaler, exempelvis branschtidningar, nyhetsbrev osv.

Läs mer om Bildbank

Östlin, Hans

Born 1961. Director Communication. Employed since: 2006. In current position: 2006. Nationality: Swedish.

email number hans.ostlin@nynas.com

Näslund Carlsson, Eva

Head of Marketing Communications Bitumen

phone number +46 8 602 12 00
mobile number +46 070 88 33 500

Fischer, Teresa

Head of Internal Communications

phone number +46 8 602 12 70
mobile number +46 72 240 91 25

Näslund, Kristina

Head of Market Communication Naphthenics

phone number +46 8 602 12 53
mobile number +46 76 108 14 48