Att studera olja utan särskild anledning

Råolja har många användbara och efterfrågade egenskaper. Tack vare dessa egenskaper kan vi använda olja inte bara i viktiga transportbränslen – på land, till sjöss och i luften – utan också som en betydelsefull beståndsdel i en rad olika produkter som behövs för att samhället ska fungera.

Vägar, tak, rör, däck, gummi, golv, färg, tidningar är bara några av de tusentals vardagsföremål som innehåller olja. På Nynas har vi en forskningsavdelning som uteslutande sysslar med att studera oljans kemiska egenskaper och tillämpningsområden.

 

– Fortfarande efter flera hundra års användning vet vi ändå relativt lite om olja. I våra laboratorier försöker vi ta reda på mer om denna fantastiska resurs och hur vi kan utnyttja dess potential fullt ut, säger Per Redelius, som under många år var det ledande namnet inom Nynas grundforskning.

 

Fortsätt på egen hand...
Om du vill ha mer information om vår grundforskning och oljans verkliga potential är du välkommen att kontakta Nynas kommunikationsavdelning. Lämpliga bilder finns i vår bildbank.

Image bank

Bildbank

Följande är avsett för media som kan ladda ned och använda bilderna för publicering i olika kanaler, exempelvis branschtidningar, nyhetsbrev osv.

Läs mer om Bildbank

Kommunikation kontakter

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number Send an email

Kristina Näslund

Head of Market Communication Naphthenics

phone number +46 8 602 12 53
mobile number +46 76 108 14 48
email number Send an email

Eva Näslund Carlsson

Head of Marketing Communications Bitumen

phone number +46 8 602 12 00
mobile number +46 070 88 33 500
email number Send an email

Veronica Arvidsson Gomez

Marketing Communications Specialist

phone number + 46 8 602 12 55
mobile number + 46 703 51 36 48
email number Send an email