Att studera olja utan särskild anledning

Råolja har många anmärkningsvärda egenskaper. Tack vare dessa egenskaper kan vi använda olja inte bara i våra viktigaste transportbränslen – på land, till sjöss och i luften – utan också som en betydelsefull beståndsdel i nästan allt omkring oss.

Vägar, tak, rör, däck, gummi, golv, färg och tidningar är bara några av de tusentals vardagsföremål som innehåller åtminstone lite olja. På Nynas har vi en avdelning som bara sysslar med att studera olja. Per Redelius, som leder grundforskningen på Nynas, säger: "Ännu efter flera hundra år vet vi relativt lite om olja. Det vi gör i laboratoriet är att ta reda på mer om denna fantastiska resurs och hur vi kan utnyttja den fullt ut."

Varsågod att fortsätta...

Om du vill ha mer information om vår grundforskning och oljans verkliga potential ska du prata med Nynas communications. Lämpliga bilder finns i vår bildbank.

Image bank

Bildbank

Följande är avsett för media som kan ladda ned och använda bilderna för publicering i olika kanaler, exempelvis branschtidningar, nyhetsbrev osv.

Läs mer om Bildbank

Hans Östlin

Född 1961. Kommunikationsdirektör. Utbildning: Berghs School of Communication. IHM Business School. Tidigare erfarenhet: olika befattningar inom marknadsföring och kommunikation på ITT Flygt och Nynas, senior consultant på Rita Platzer PR. Anställd sedan 2006. I nuvarande befattning sedan 2006. Nationalitet: svensk.

email number hans.ostlin@nynas.com

Eva Näslund Carlsson

Head of Marketing Communications Bitumen

phone number +46 8 602 12 00
mobile number +46 070 88 33 500

Teresa Fischer

Head of Internal Communications

phone number +46 8 602 12 70
mobile number +46 72 240 91 25

Kristina Näslund

Head of Market Communication Naphthenics

phone number +46 8 602 12 53
mobile number +46 76 108 14 48