Nyckeltal

 

FINANSIELL ÖVERSIKT

MSEK

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2019

 

 

2018

 

 

2017

Nettoomsättning

16 716

12 151 16 841 16 863 14 990
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)1, 2

1 151

873 816 805 1 218
Nettoresultat före skatt

-1 037

897 -2 482 -592 15
Nettoresultat

-1 099

860 -2 680 -793 9
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-276

1 071 2 054 -963 2
Kassaflöde efter finansieringsverksamhet

-936

409 1 425 -1 391 -462
Investeringar 652 662 592 426 428
Nettoskuld2

4 447

3 714 7 134 6 953 5 471
Rörelsekapital2

3 933

3 276 1 652 4 853 3 341
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital (12 månader rullande)1, %

3,2

0,0 2,1 1,4 6,5
Soliditet, %

31,9

39,4 0,3 23 29
Antal heltidsanställda

970

935 948 1 003  1 016

1) Exklusive engångsposter
2) Alternativt resultatmått

För mer information kontakta

 Hans Östlin

Hans Östlin

Communications Director

Mobilnummer +46 708 93 19 75