Nyckeltal

 

FINANSIELL ÖVERSIKT

 2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

 2014

 
Nettoomsättning 16,863   14,990   12,525   16,248    22,522  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)1, 2 805   1,218   1,009   1,265    1,336  
Nettoresultat före skatt -592   15   105   464    466  
Nettoresultat -793   9   75   346    279  
Kassaflöde från den löpande verksamheten -963   2   -464   1,763    534  
Kassaflöde efter finansieringsverksamhet -1,391   -462   -1,625   279    -11  
Investeringar 426   428   1,055   1,483    546  
Nettoskuld2 6,953   5,471   4,895   3,117    3,421  
Rörelsekapital2
4,853   3,341   3,163   2,474    3,654  
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital (12 månader rullande)2, %
1.4   6.5   6.2   11.7    13.2  
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -2.2   3.4   3.3   8.4     9.8      
Räntabilitet på eget kapital, % -23.4   0.3   2.0  

9.5

   8.4  
Skuldsättningsgrad, % 214   155   134   82    100  
Soliditet, % 23   29   31   37   30  
Antal heltidsanställda 1,003    1,016    1,013   817     854      

1) Exklusive engångsposter
2Alternativt resultatmått 

För mer information kontakta

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number hans.ostlin@nynas.com