Berättelser om Nynas

Nynas verksamhet bedrivs inom en liten specialiserad del av oljebranschen. Ändå återfinns våra oljor i produkter som du möter överallt runt om i samhället. Det är det inte så många som vet, och faktum är att det finns gott om fascinerande historier om vår verksamhet som ännu inte har berättats. För dig som är intresserad av vad vi sysslar med och kanske även vill förmedla det till andra, får du här tillgång till vår bildbank, en sammanfattning av Nynas historik och ett antal uppslag till tänkbara berättelser.

Halva berättelsen

De flesta vet inte så mycket om oljeraffinaderier, vilka produkter som framställs och hur tillverkningen går till. I själva verket är väldigt lite känt om det fängslande ämne som vi kallar olja, även bland de som arbetar med det dagligen. Här hoppas vi kunna sprida lite kunskap – och förhoppningsvis även inspiration – till studenter, lärare, journalister och andra som vill utforska oljebranschen ur olika perspektiv. Berättelserna är av såväl allmänt som tekniskt och miljömässigt intresse. Till varje berättelse finns kontaktuppgifter till Nynas medarbetare, som gärna ger dig ytterligare information. 

Nynas historia

Nynas grundades av den legendariske svenske industrimannen Axel Axel Ax:son Johnson med hjälp av en driftig ingenjör som hade erfarenhet av raffinaderier i både USA och Argentina.

Se Nynas historia för en sammanfattning av långa händelserika historia

Kommunikation kontakt

 Kristina Näslund

Kristina Näslund

Head of Market Communication Naphthenics

Mobilnummer +46 76 108 14 48