Berättelser om Nynas

Nynas verkar i en relativt smal nisch inom oljeindustrin, men det vi gör syns överallt omkring dig. Det är något som de flesta inte vet om. Faktum är att det finns många fascinerande historier om vår verksamhet som ingen ännu har berättat. Här finns resurser till stöd för dig, däribland en bildbank, en kort bakgrundsbeskrivning av Nynas och ett antal tänkbara uppslag till berättelser.

Halva berättelsen

Många vet väldigt lite om oljeraffinaderier, vad de gör och hur de gör det. Sanningen är att väldigt lite är känt om det fantastiska ämne vi kallar olja – även bland människor som arbetar med det dagligen. Detta avsnitt är avsett att sprida kunskap – och förhoppningsvis inspiration – till elever, lärare och journalister som vill utforska oljeindustrin ur olika perspektiv. Berättelserna är av allmänt, tekniskt och miljömässigt intresse. Här finns även kontaktinformation till personal på Nynas som kan hjälpa dig med ytterligare information. Besök oss snart igen, eftersom vi regelbundet lägger till nya berättelser.

 

Nynas historia

Nynas grundades i Sverige av två svenska ingenjörer, men de första stegen togs i Amerika. Se Nynas historia för en kortfattad sammanfattning.

Att studera olja utan särskild anledning

Råolja har många anmärkningsvärda egenskaper. Tack vare dessa egenskaper kan vi använda olja inte bara i våra viktigaste transportbränslen – på land, till sjöss och i luften – utan också som en betydelsefull beståndsdel i nästan allt omkring oss.

Läs mer om Att studera olja utan särskild anledning

Kan du flyga tre jumbojets samtidigt?

Det är inte ett lätt jobb att vara operatör på ett oljeraffinaderi. Du förväntas hela tiden hålla ett vakande öga på över 300 mätare.

Läs mer om Kan du flyga tre jumbojets samtidigt?

Vikten av att vara en god granne

Med den kvartalsvisa publiceringen av en “God granne” annons i den lokala pressen håller Nynas invånarna informerade om hur verksamheten utvecklas och stärker sin öppna dialog med samhället.

Läs mer om Vikten av att vara en god granne

Däcksindustrin förändras snabbt

När marknaden förändras för att möta konsumenternas efterfrågan på ny teknik och hållbarhet utvecklar Nynas däckoljor för nästa generation.

Läs mer om Däcksindustrin förändras snabbt

Oil and sustainability – do they mix?

When you think about oil, sustainability is not the first word that comes to mind. After all, we use millions of barrels of it every day, and most of that goes up in smoke.

Läs mer om Oil and sustainability – do they mix?

Kommunikation kontakter

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number hans.ostlin@nynas.com

Kristina Näslund

Head of Market Communication Naphthenics

phone number +46 8 602 12 53
mobile number +46 76 108 14 48

Eva Näslund Carlsson

Head of Marketing Communications Bitumen

phone number +46 8 602 12 00
mobile number +46 070 88 33 500

Veronica Arvidsson Gomez

Project Manager Communications

phone number + 46 8 602 12 55
mobile number + 46 703 51 36 48