Olja och hållbarhet – hänger det ihop?

Tänker du på olja är förmodligen hållbarhet inte det första ord som dyker upp. När allt kommer omkring används miljontals fat olja varje dag, och det mesta går upp i rök.

På Nynas har vi en helt annan inriktning. Visst, vi använder olja som är en begränsad resurs. Men, och det är ett viktigt men i sammanhanget, vi producerar inte bränslen utan tillverkar istället hållbara oljeprodukter som har lång livslängd.

Det bitumen som vi levererar till asfaltvägar är till exempel helt återvinningsbart. Våra nafteniska specialoljor hjälper till att säkerställa en lång livslängd för transformatorer. Däckoljor minskar rullmotståndet, vilket innebär ökad bränsleeffektivitet och lägre utsläpp. Våra reagenser ger gammal asfalt nytt liv – och så vidare.

Men vi arbetar inte bara hårt för att hjälpa våra kunder att bli mer miljöanpassade; minst lika viktigt är att minska vårt eget ekologiska fotavtryck. Därför drivs vårt största raffinaderi huvudsakligen av biobränsle. Så ja, olja och hållbarhet hänger ihop. Men bara om man verkligen anstränger sig!

Fortsätt på egen hand...

Om du vill ha mer information om vår grundforskning och oljans verkliga potential är du välkommen att kontakta Nynas kommunikationsavdelning. Lämpliga bilder finns i vår bildbank.

Images for the stories

Kommunikation kontakt

 Kristina Näslund

Kristina Näslund

Head of Market Communication Naphthenics

Mobilnummer +46 76 108 14 48