Vikten av att vara en god granne

En gång i kvartalet publicerar vi en annons under rubriken ”God granne” i lokalpressen. På så sätt får invånarna i Nynäshamn aktuell information om hur verksamheten på raffinaderiet utvecklas, vilket i sin tur stärker kontakten och dialogen mellan Nynas och det omkringliggande samhället.

Nynas har drivit raffinaderiet i Nynäshamn sedan 1928 och är den största privata arbetsgivaren i kommunen. Genom initiativet ”God granne” är målsättningen att skapa en öppen och transparent dialog med politiker, kommuntjänstemän, skolor och Nynäshamns invånare. Som en aktiv medlem i Nynäshamns näringslivskommitté informerar vi regelbundet om verksamheten, bjuder in till studiebesök och deltar i olika rådgivande grupper och möten.

I november 2019 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur raffinaderiet i Nynäshamn uppfattas av invånarna i kommunen. Resultatet från de 300 intervjuer som genomfördes med boende i närheten av raffinaderiet visade att Nynas betraktas som en attraktiv arbetsplats, och tre av fyra intervjuade var positiva till att raffinaderiet ligger i kommunen.

Fortsätt på egen hand...
Om du vill ha mer information om vår grundforskning och oljans verkliga potential är du välkommen att kontakta Nynas kommunikationsavdelning. Lämpliga bilder finns i vår bildbank.

Image bank

Bildbank

Följande är avsett för media som kan ladda ned och använda bilderna för publicering i olika kanaler, exempelvis branschtidningar, nyhetsbrev osv.

Läs mer om Bildbank

Kommunikation kontakter

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number Send an email

Kristina Näslund

Head of Market Communication Naphthenics

mobile number +46 76 108 14 48
email number Send an email

Veronica Arvidsson Gomez

Marketing Communications Specialist

phone number + 46 8 602 12 55
mobile number + 46 703 51 36 48
email number Send an email