Vikten av att vara en god granne

Med den kvartalsvisa publiceringen av en “God granne” annons i den lokala pressen håller Nynas invånarna informerade om hur verksamheten utvecklas och stärker sin öppna dialog med samhället.

Nynas har drivit ett raffinaderi i Nynäshamn, Sverige sedan 1928, och är den största privata arbetsgivaren i området. Genom initiativet ”God granne” syftar företaget till att skapa en transparent dialog med politiker, kommuntjänstemän, lärare och Nynäshamns invånare. Som en aktiv medlem i Nynäshamns näringslivskommitté informera Nynas regelbundet, bjuder in till studiebesök och deltar i olika råd och möten.

I november 2019 genomförde Nynas en undersökning för att se hur Nynäshamnsraffinaderiet uppfattas i det lokala området. Intervjuer med 300 personer som bodde i närheten av raffinaderiet visade att Nynas betraktas som en attraktiv arbetsplats, och tre av fyra intervjuade var positiva till att raffinaderiet ligger i kommunen.

Varsågod att fortsätta...

Om du vill ha mer information om vår grundforskning och oljans verkliga potential ska du prata med Nynas communications.

 

Image bank

Bildbank

Följande är avsett för media som kan ladda ned och använda bilderna för publicering i olika kanaler, exempelvis branschtidningar, nyhetsbrev osv.

Läs mer om Bildbank

Kommunikation kontakter

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number hans.ostlin@nynas.com

Kristina Näslund

Head of Market Communication Naphthenics

phone number +46 8 602 12 53
mobile number +46 76 108 14 48

Eva Näslund Carlsson

Head of Marketing Communications Bitumen

phone number +46 8 602 12 00
mobile number +46 070 88 33 500

Veronica Arvidsson Gomez

Project Manager Communications

phone number + 46 8 602 12 55
mobile number + 46 703 51 36 48