Ekonomi

Årsredovisningar

Här kan du ladda ned Nynas årsredovisningar

Läs mer om Årsredovisningar

Skattestrategi

Denna skattestrategi gäller för alla Nynas-koncernföretag. Nynas anser att offentliggörandet av denna skattestrategi är att uppfylla den brittiska skyldigheten att enligt paragraf 16.2 i schema 19 i Finance Act 2016 offentliggöra Nynas skattestrategi under innevarande räkenskapsår.

Läs mer om Skattestrategi

För mer information kontakta

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number Send an email