Däcksindustrin förändras snabbt

I takt med att marknaden förändras ställs nya och ofta hårdare krav. För att möta konsumenternas efterfrågan på ny teknik och hållbarhet utvecklar Nynas däckoljor för nästa generation, redan idag.

Visste du att däcktillverkarna anpassar sin produktion till däck med ökad diameter? Förutom det estetiska fördelarna erbjuder större däck överlägset grepp och bättre hantering.

Men det är inte den enda förändringen som är på gång. I en snar framtid förväntas sensorer som kan rapportera däck- och vägförhållanden hjälpa förarna att få en säkrare resa. Allt tyder på att säkerhet och effektivitet kommer att fortsätta spela en helt avgörande roll även framöver.

– Kraven på minskat rullmotstånd och förbättrad bränsleekonomi är här för att stanna, säger Herbert Fruhmann, marknadschef för Nynas däcksegment. För att erbjuda hållbara lösningar gäller det att ta in alla aspekter om råvaror, leveranskedja och produktion. Nynas däckoljor erbjuder en rad tekniska fördelar som stöder dessa ambitioner och ger ett hållbart värde för slutprodukten.

Image bank

Bildbank

Följande är avsett för media som kan ladda ned och använda bilderna för publicering i olika kanaler, exempelvis branschtidningar, nyhetsbrev osv.

Läs mer om Bildbank

Kommunikation kontakter

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number Send an email

Kristina Näslund

Head of Market Communication Naphthenics

mobile number +46 76 108 14 48
email number Send an email

Veronica Arvidsson Gomez

Marketing Communications Specialist

phone number + 46 8 602 12 55
mobile number + 46 703 51 36 48
email number Send an email