Varmblandade applikationer & Kalla och halvvarma applikationer

Nynas tillhandahåller ett brett sortiment av bitumen - både modifierade bindemedel och specialbindemedel för arbeten med varmblandad asfalt, ett brett sortiment av bitumen för arbetstemperaturer under 120 °C

Varmblandade applikationer

Nynas tillhandahåller ett brett sortiment av bitumen - både modifierade bindemedel och specialbindemedel för arbeten med varmblandad asfalt. Varmblandad asfalt är ett mycket mångsidigt anläggningsmaterial. Det är en värdehöjande och prestandabaserad lösning för hela spektrumet av tillämpningar och användningsområden.

Varmblandad asfalt har bevisad prestanda, slitagebeständighet och mångsidighet, vilket verkligen bekräftar att materialet är mer än möjlig lösning när det gäller hållbar utveckling av transportinfrastrukturen.

Kalla & halvvarma applikationer

Nynas tillhandahåller ett brett sortiment av bitumen för arbetstemperaturer under 120 °C som inkluderar bitumen för klistring och limning, ytbehandling, försegling, skumning, kall och halvvarm asfalt.

Arbetet för att ta fram asfalt som tar mindre naturresurser i anspråk och som förbrukar mindre energi vid tillverkningen, börjar få resultat. Branschen pressas av krav att minska både användningen av fossila bränslen och CO²-utsläppen. Att minska användningen av höga temperaturer vid asfalttillverkning är troligen nästa stora steg som kommer att uppnås i energiminskningsarbetet. På det här området breddar de nya landvinningarna, på teknikområdet för varma-, halvvarma (eller lågtempererade) och kalla asfaltblandningar, en redan omfattande verktygsuppsättning som är tillgängliga för branschen.