Kallt håller länge

I flertalet brittiska kommuner betraktas kallblandad asfalt som ett nytt och relativt otestat vägbeläggningsmaterial. Men faktum är att det har använts med framgång i Storbritannien under drygt tio år, bland annat på en riksvägssträcka i Skottland, som 2008 fick ett bärlager av kall asfalt.

Fakta och siffror

Projekt: underhåll av riksväg A90 i östra vägriktingen, 2 km väster om Dundee
Datum: november 2008
Kund: Transport Scotland
Entreprenör: Tayside Contracts
Produkt: Tayset Emulsion: Nymuls CP 50
Sträcka: 800 m
Beskrivning: 300 mm bärlager lagt i två 150 mm lager
Återvunnet innehåll: ≥70 %
CO2-besparing: 43 ton

Kallblandad asfalt tillverkas med hjälp av antingen en emulsion – en blandning av bitumen och vatten – eller skummat bitumen. Stenmassan behöver inte värmas upp vid blandningen, så temperaturen vid såväl blandning som läggning är mycket lägre än den som krävs för varmblandad asfalt, vilket resulterar i mindre energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

En annan fördel är att kalltekniken fungerar mycket bra med återvunnen asfalt. På så sätt kan man ytterligare öka hållbarhetsfördelarna med denna typ av applikation.

– Kallblandad asfalt har funnits under drygt tio år på ett flertal ställen i Storbritannien, främst på gångvägar, lokala småvägar och parkeringsplatser, men även på riksväg A90, berättar Dennis Day, Technical Support Manager hos Nynas UK, som sedan 1990-talet har tillverkat emulsioner för kallblandad asfalt i Storbritannien.

Det asfaltmaterial som lades på A90 väster om Dundee är Tayset, en kallblandad asfalt framställd av Tayside Contracts med emulsionen Nymuls CP 50. Tayside Contracts hade då sedan länge samarbetat med Nynas och kände till att företaget haft erfarenhet av användning av emulsioner till kallblandad asfalt i Skandinavien.

– Vi åkte och tog oss en titt och kom överens om att det var något som vi skulle satsa på, säger Douglas McKay verksamhetsansvarig hos Tayside Contracts.

Företaget lyckades ordna myndighetsstöd för ett treårigt kunskapsutbyte i samarbete med universitetet i Dundee för att utveckla Tayset. Försök visade att materialet lämpade sig för såväl bär- som bindlager, så Tayside Contracts började använda det på provsträckor.

– Till en början testade vi det på gångvägar, istället för konventionella bindemedel, och gick sedan över till bilvägar inom bostadsområden, säger Douglas McKay. Men det användes även på en parkeringsplats i Kinross.

När kontraktet för underhåll av en sträcka på riksväg A90 blev aktuellt lämnade Tayside Contracts in ett anbud som uppfyllde de krav som Transport Scotland ställt, men inkom samtidigt med ett alternativt bud där Tayset utnyttjades för bärlagret. Det första budet accepterades men företaget lyckades även övertala Transport Scotland att inom projektet låta belägga en kort vägsträcka med Tayset – och för första gången använda ett emulsionsbaserat material på en brittisk riksväg.

Tayset kan lagras i flera dagar och materialet för riksväg A90 tillverkades i förväg. Den kallblandade asfalten utnyttjades längs en 800 m lång sträcka av A90 i två 150 mm lager. Vägbeläggningen innehöll mer än 70 % återvunnen asfalt och arbetet utfördes under dagtid. Anläggningsarbetet gick snabbare och effektivare eftersom kallmassan inte behövde svalna innan vägsträckan kunde trafikeras igen; enligt beräkningarna innebar det att man släppte ut 43 ton mindre CO2.

När vägarbetet utfördes räknade man med en daglig trafikmängd på 19 500 fordon, varav en tredjedel fleraxlade tunga fordon. Vägbeläggningen ska hålla i 40 år och materialet har hittills varit på plats i 10 år utan behov av underhåll – trots att över 65 miljoner fordon beräknas ha rullat på vägsträckan sedan starten.

I utvärderingssyfte anlades materialet på en påfartsväg till A90 som fick ett nytt bärlager efter tre och ett halvt års användning. Resultat rörande spårbildning, hårdhet och vattenkänslighet visade på materialets goda egenskaper och prestanda.

Tayside Contracts har sedan A90-kontraktet fortsatt att använda kallblandad asfalt i både bärlager och bindlager på lokalvägar och gångvägar i Dundee, Perth, Kinross och Angus. För tre år sedan utvecklade företaget även en kallmassa, Taydress, som är en kallblandad asfalt för användning i slitlager.