Beläggningsbranschen kraftsamlar

På hösten 2021 genomfördes konstituerande föreningsstämma i Svensk beläggningsförening.

Det har i många år diskuterats om möjligheterna att bilda en gemensam förening för asfalt- och beläggningsbranschen i Sverige. Utgångspunkten har varit att dagens och morgondagens utmaningar bäst hanteras genom samverkan mellan alla berörda parter. På hösten 2021 genomfördes konstituerande föreningsstämma i Svensk beläggningsförening och man kunde då starta sitt arbete på allvar.

Enligt föreningens stadgar ska man ”främja medlemmarnas gemensamma intresse för god etik, en hög standard på teknisk utförandekompetens med hållbarhet i fokus, god dokumentation samt samordna frågor om säkerhet, hälsa, miljö, utbildning och metodfrågor.”

I den nyvalda styrelsen finns representanter för entreprenörer, leverantörer, konsulter, universitet och högskolor samt industrikunder som Trafikverket. En av ledamöterna i styrelsen är Johanna Andréasson, Marketing Director Nynas Bitumen.

– Branschen står inför flera utmaningar, inte minst att ställa om för att minska klimatpåverkan, säger hon. Bästa sättet att möta dessa och andra utmaningar är tillsammans och det är det som föreningen kan hjälpa till att åstadkomma.

Mer information på www.sbfsverige.se

Sokndal, Norge

Det nyligen öppnade Motorcenter Norway erbjuder allt från gokart till dragracing. Nynas deltog i projektet genom att leverera Nypol HF 105, ett polymermodifierat bindemedel som är idealiskt för beläggningar som utsätts för stora påfrestningar.

Diskussionen: Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

Även om det har slutförts många framgångsrika vägprojekt i Västeuropa under senare år måste väginfrastrukturens hållbarhet och tillgänglighet förbättras.

30 år i Tallinn

I tre decennier har Nynas bidragit med ökad förståelse för bitumenkvalitet och stöttat utvecklingen av den estniska infrastrukturen.