Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Den 21 april arrangerade Nynas i Norge en säkerhetsdag för chaufförer som transporterar bitumen från depåerna i Drammen och Göteborg. Det var en efterlängtad sammankomst med tanke på att pandemin fram tills nu har omöjliggjort möten ansikte mot ansikte.

– De senaste två åren har vi varit hänvisade till att informera chaufförerna genom våra egenproducerade filmer i stället för att träffas på vanligt sätt, säger Ola Mossblad, Operations Manager Danmark & Norge, som organiserade dagen tillsammans med depåchefen Per Oskar Holm-Hansen.

Säkerhetsdagen bjöd på ett digert program där nyheter blandades med information och utbildning under den övergripande rubriken Säker hantering av bitumen.

– Vi diskuterade bland annat erfarenheter från olyckor som inträffat, för att säkerställa att de inte inträffar igen, samt tog upp praktiska frågor kring allt från överfyllning till brandsläckning och svavelväte, förtydligar Ola.

Säkerhetsträffarna är viktiga för att få chaufförer att förstå att de har ett ansvar att stoppa lastning och lossning om de känner att situationen är osäker – ”Observe, think & act” – och därmed minimera risken för olyckor.

– Förutom att kunskapen ökar om farliga moment vid hantering av bitumen blir chauffören en förlängd arm mot våra kunder så att de vet vilka krav som ställs vid lossning på deras anläggningar, konstaterar Ola.

Årets sammankomst i Norge var en bra uppstart på den nya säsongen och deltagarna, drygt ett fyrtiotal, tyckte att det var ett både bra och lärorikt arrangemang.

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Stora investeringar i dansk infrastruktur

Partierna i det danska folketinget har kommit överens om att satsa cirka 22 miljarder euro på landets infrastruktur fram till 2035; den största danska infrastrukturplanen någonsin.

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.