Nyheter

2021-09-27 11:35

Aktieköp i Nynas slutfört

Nynas AB kan konfirmera att transaktionen av 49,9% av aktierna i Nynas mellan Bitumina Industries Limited (under administration) och ett bolag under förvaltning av Davidson Kempner Capital Management LP tillsammans med dess dotterbolag och närstående förvaltande bolag ("Davidson Kempner") nu har slutförts.

Davidson Kempner är nu den största enskilda aktieägaren i Nynas efter att alla nödvändiga formaliteter har slutförts. Det bindande avtalet om förvärv av aktierna från Bituminas administratörer tillkännagavs den 26 juli, 2021. Vid en extra bolagsstämma i Nynas AB den 16 augusti, 2021 utsåg Davidson Kempner tre nya styrelseledamöter att företräda bolaget.

”Davidson Kempner är en ekonomiskt stabil och kunnig ägare som redan är engagerad i Nynas
som en stor finansiär och är väl insatt i Nynas roll på marknaden. Det är viktigt för våra anställda, kunder och leverantörer att Nynas har en ägare med ekonomisk kapacitet och ambition att stödja företaget ”, säger Bo Askvik, Nynas VD och koncernchef.

För mer information kontakta

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number Send an email

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet